Tag Archives: werkbare dagen

Huisinrichting

Je nieuwe huis is bijna klaar. De datum van oplevering nadert en opeens staat de bouwer op de stoep en vertelt dat je nieuwe woning toch niet op de afgesproken datum kan worden opgeleverd omdat het nog niet helemaal af is. Je woning wordt dus te laat opgeleverd. Kan dat hij dat zomaar doen?

Te late oplevering
Kan een bouwer zomaar de overeengekomen bouwtijd overschrijden en je woning te laat opleveren? Of heb je misschien recht op een schadevergoeding?

In je koopovereenkomst of aannemingsovereenkomst wordt altijd aangegeven hoe lang de bouwer over de bouw van je huis mag doen. De periode tussen de start van de bouwwerkzaamheden en het opleveren van je woning is de bouwtijd en deze staat dus contractueel vastgelegd. Deze periode verschilt per type woning. Bij een eengezinswoning start de bouw als de begane grondvloer er ligt, maar bij een appartement start de bouw zodra er met de graafwerkzaamheden wordt begonnen. In de overeenkomst wordt de bouwtijd altijd uitgedrukt in werkbare dagen.

Wat zijn werkbare dagen?
Zoals de naam eigenlijk al zegt zijn werkbare dagen die dagen waarop er normaal gesproken gewerkt kan worden. Dit zijn dus niet de algemene erkende rust- en feestdagen, vakantiedagen en ADV-dagen. Maar in de bouw kan slecht weer, zoals bijvoorbeeld strenge vorst of storm, ook onwerkbare werkdagen opleveren. Als er buiten de aansprakelijkheid van de bouwer op een dag 5 uur lang niet gewerkt kan worden is de werkdag onwerkbaar. Gemiddeld heeft een kalenderjaar 180 werkbare dagen. De bouwer houdt over het algemeen zelf het aantal werkbare en onwerkbare dagen bij, maar je kunt dat ook zelf bij gaan houden. Je kunt bijvoorbeeld ook zelf de weerregistraties opvragen, soms tegen betaling bij bijvoorbeeld het KNMI. Hierdoor krijg je onafhankelijk informatie over de weeromstandigheden tijdens de gehele periode van de bouw.

Het komt helaas nogal eens voor dat een bouwer langer over de bouw doet dan er tijdens het sluiten van het contract is afgesproken. Is dat het geval, dan heb je normaal gesproken recht op een schadevergoeding. Daarom zijn er in de meeste koopovereenkomsten of aannemingsovereenkomsten echter bepaalde bepalingen opgenomen.

5% regeling – geld achterhouden
Het is wettelijk toegestaan om bij de oplevering een bepaald bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom echter te houden en in een depot bij de notaris te storten. Dit werkt als een soort stok achter de deur. Dit is er namelijk voor bedoeld om de bouwer aan te sporen om de opleveringsgebreken en gebreken die tijdens de eerste 3 maanden na oplevering opduiken tijdig te herstellen.

Hersteld de aannemer de gebreken niet tijdig, dus niet binnen de eerste 3 maanden na oplevering, dan moet je dat de notaris en de bouwer schriftelijk middels een aangetekende brief laten weten vóór het verstrijken van de driemaandentermijn. Doe je dit niet of niet tijdig, dan vervalt namelijk het depot aan de aannemer.

Bankgarantie
Heeft de bouwer echter een bankgarantie gesteld ter waarde van 5% van de aanneemsom, dan geldt de bankgarantie als vervangende zekerheid voor het depot en heb je dus niet het recht om 5% in een depot te stoppen. Controleer altijd bij de notaris of er daadwerkelijk sprake is van bankgarantie.