Tag Archives: zzper

Zzper

ZZP’er

Wil je een eigen bedrijf beginnen, dan moet je eerst je bedrijfsvorm kiezen. Wil je een eenmanszaak beginnen? Of misschien een besloten vennootschap? Of wil je als ZZP’er aan het werk? Een ZZP’er is een Zelfstandige Zonder Personeel. Als ZZP’er behoor je tot een groeiende en diverse groep zelfstandigen, van schilders tot accountants en van webdesigners tot interim managers. Ze hebben allemaal gemeen dat ze voor eigen rekening, maar ook voor eigen risico, werken. Dit houdt onder andere in dat je tijdens een periode van ziekte of bij gebrek aan inkomsten niet terug kunt vallen op een uitkering. Wel is het mogelijk om gebruik te maken van diverse regelingen die bedoeld zijn om ondernemerschap te stimuleren.

Wat is een ZZP’er
Een ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) is, zoals de naam eigenlijk al zegt, een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De Belastingdienst hanteert voor het vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een ondernemer in het kader van de inkomstenbelasting bepaalde criteria:
– Er moet sprake zijn van zelfstandigheid bij de inrichting en de uitvoering van eigen werkzaamheden.
– De werkzaamheden moeten volledig voor eigen rekening en eigen risico worden verricht.
– De werkzaamheden moeten gericht zijn op en perspectief hebben van het maken van winst.
– Het ondernemerschap moet bekend worden gemaakt.
– Er moet altijd een streven zijn naar meerdere opdrachtgevers.

Vanuit een uitkering starten als ZZP’er
De Nederlandse overheid stimuleert iedereen die werkloos of arbeidsongeschikt is om als zelfstandige in je eigen inkomen te voorzien. In de meeste gevallen is het dan ook mogelijk om te starten met behoud van uitkering en vaak ook nog met een terugkeergarantie. Dit betekent dat je binnen een bepaalde vooraf afgesproken periode direct terug kunt vallen op je werkloosheidsuitkering. Voordat je je echter laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel is het wel aan te raden hierover eerst contact op te nemen met je uitkerende instantie.

Het begint met een plan
Je kunt natuurlijk direct starten en vervolgens maar kijken waar het schip strand, maar dat is uiteraard niet aan te bevelen. Veel beter is het om een duidelijk plan te maken. Dan sta je een stuk sterker. Zo’n plan kan een uitgebreid ondernemingsplan zijn, maar ook een handgeschreven kladje op een A4’tje. Het belangrijkste hierbij is het feit dat je er over nadenkt wat er allemaal moet en kan gebeuren. Ondernemen betekent nu eenmaal risico’s nemen. Je doet je zaken voor eigen rekening, maar ook voor eigen risico, hetgeen betekent dat als je geen opdrachten hebt, je ook geen inkomsten hebt. Het streven moet altijd zijn om winst te maken, want als je meer kosten hebt dan inkomsten ga je richting het faillissement. Inventariseer wat je sterke punten zijn, wat je zwakke punten zijn en maak een lijst met benodigdheden zoals auto, kapitaal, gereedschap, automatisering, financiering en dergelijke. Bereken welke inkomsten je minimaal nodig hebt om te kunnen blijven bestaan. Kijk of er wel vraag vanuit de markt is naar je product of je dienst en kijk vooral wat er in die branche voor betaald wordt. Des te meer je vooraf weet, des te beter kun je je kansen inschatten.

Schaf je kantoormeubelen aan.
Belangrijk is het om als zzper een aparte kantoorruimte in te richten. Plaats hier uw archiefkast zoals een draaideurkast zodat u uw bedrijfsadministratie netjes op orde heeft. Op de genoemde websites in deze alinea kunnen goedkoop mooie kantoormeubelen worden aangeschaft.