Autisme

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnen komt wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Ze hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Dit kost extra tijd en vraagt veel energie.

Veel mensen met autisme zijn hierdoor ook over- of ondergevoelig voor bepaalde prikkels. Bijvoorbeeld voor geluid of fysieke aanraking. Zij kunnen daardoor op een manier reageren die voor een buitenstaander onbegrijpelijk is.

Er zijn verschillende vormen van autisme. De meest voorkomende zijn PDD-NOS, stoornis van Asperger en klassiek autisme.

Als gevolg van hun andere manier van het verwerken van informatie hebben mensen met autisme moeite met communicatie, sociale interactie en voorstellingsvermogen. Dit betekend in de praktijk dat mensen (met autisme) vaak letterlijk nemen en hebben problemen met het begrijpen van indirecte non-verbale communicatie, zoals in gezegden, gebaren of in gezichtsuitdrukkingen. Hierdoor kan verwarring en miscommunicatie ontstaan. Mensen met autisme vinden het lastig om contacten met andere te hebben, doordat ze zich moeilijk kunnen inleven in de gedachtewereld en bedoelingen van anderen. Hierdoor ontbreekt wederkerigheid en hierdoor verloopt het contact soms stroef.

Het voorstellingsvermogen is niet goed ontwikkelt bij mensen met autisme. Oorzaak en gevolg zijn hierdoor soms moeilijk in te schatten. Bovendien hebben zij vaak moeite met plannen en organiseren. Dit uit zich soms in rigide gedrag. Eenmaal aangeleerde en bekende regels worden vast gehouden. Dit zorgt voor een gevoel van structuur, veiligheid en houvast. Bij sommige kan een lichte afwijking van de routine of een onbekende situatie leiden tot paniek. Mensen met autisme richten zich vaak op een enkel detail en hebben over het algemeen een beperkt aantal interesses/hobby’s.